Bottenfärger

Mälaren är vår dricksvattentäkt och den ska vi vara rädd om. Det är inte tillåtet att använda ”Östersjö godkända” bottenfärger i Mälaren.  Mer information under rubriken ”Miljö & säkerhet” / ”Miljö ansvar” samt ”nedladdningar”. Från och med 2020 godkänner vi endast skrovrena båtbottnar eller båtar målade med epoxy.

Styrelsebeslut

På grund av oklar ansvarshantering vid klubbaktiviteter, såsom sjösättning och upptagning, har styrelsen beslutat att samtliga medlemmar som önskar sjösätta och ta upp i klubbens regi skall uppvisa ett giltigt försäkringsbevis som visar att båten minst är ansvarsförsäkrad. Försäkringsbeviset skall uppvisas på sjösättnings/upptagnings dagen i samband med betalningen. Har man inte uppvisat en giltig försäkring så kommer båten […]

Facebook sida

Nu finns Bro Båtklubb både som Facebook sida och som Facebook grupp. Sök på ”Bro Båtklubb” så hittar du dessa. Du kan välja att bara gilla sidan eller bli medlem i gruppen, eller både och. Syftet är att stärka medlemsandan genom att dela aktiviteter samt även att förmedla information. Helena Ridderstråle, Anders Norgren, Roger Palm […]

 

Slideshow


Fatal error: Call to undefined function get_the_permalink() in /home/d11588/public_html/wp-content/themes/frontier/functions.php on line 815