Styrelsebeslut

På grund av oklar ansvarshantering vid klubbaktiviteter, såsom sjösättning och upptagning,
har styrelsen beslutat att samtliga medlemmar som önskar sjösätta och ta upp i klubbens regi skall uppvisa ett giltigt försäkringsbevis som visar att båten minst är ansvarsförsäkrad.
Försäkringsbeviset skall uppvisas på sjösättnings/upptagnings dagen i samband med betalningen.
Har man inte uppvisat en giltig försäkring så kommer båten inte att kunna sjösättas/tas upp!