Välkommen

Bro Båtklubb i Säbyholmsviken bildades 29 0ktober 1964.
Klubben har 131 medlemmar och 104 båtplatser.

Bro Båtklubb är en ideell förening med betoning på ideell. Klubbens framgång och skötsel står och faller med dess medlemmar. Eget arbete är ett självklart krav inom klubben och vi har därför förhållandevis låga avgifter. Merparten av alla båtplatser som klubben har är med Y-bommar både för stora och små båtar. Hamnen ligger skyddad utom för sydliga vindar.

I mån av plats är du, som vill dela denna filosofi med oss, välkommen till Bro Båtklubb!

Jan Carlson
Ordförande

bild12