Kalendarium

Kalendarium 2020-2021

Utplacering av pallning, obligatorisk närvaro för alla med varvsplats 18 september kl 08.00
Upptagning. Glöm ej att ta med försäkringsbrevet 25 september kl 08.00
Höstmöte i Finnstaskolans matsal  11 november kl 19.30
Sista dag för uppdatering av registeruppgifter 15 december