Kalendarium

Kalendarium 2020

 

Introduktionskväll för nya medlemmar inställd
Sjösättning. Glöm inte försäkringsbeskedet 25 april kl 8-12 & 12-16. Se vidare information på klubbstugans anslagstavla
 Sillunch på varvsplanen inställd
Städdag på varvet. Obligatorisk för alla medlemmar 27 april kl 18.00
Onsdagsseglingarna börjar 13 maj kl 19.00
Preliminär eskadersegling juni
Onsdagsseglingarna börjar igen 5 augusti kl 18.45
 Utplacering av pallning samt delvis arbetsdag. Obligatorisk för alla med varvsplats 26 september kl 08.00
Upptagning för båtar med varvsplats 1-29, 80 & 81 3 oktober kl 12.00
Upptagning för båtar med varvsplats 30-79 4 oktober kl 12.00
Höstmöte Finnstaskolans matsal  10 november kl 19.30