Kalendarium

Kalendarium 2022

 

Anmälan till årsmöte 20 februari
Årsmöte, digitalt via Zoom 24 februari kl 19.30
Vaktbokning i BAS-K 25 februari
Sista dagen för vaktbokning 11 mars
Sista dagen för inbetalning av faktura 15 mars
Informationsmöte för nya medlemmar 13 april kl 19 i klubbstugan
Sjösättning . Glöm inte ta med försäkringsbevis 30 april kl 08.00
Sill lunch 1 maj kl 13
Städdag 2 maj kl 18
Preliminär eskadersegling  juni
Utpallning slutet av september
Upptagning början av oktober