Kalendarium

Kalendarium 2020-2021

 Höstmöte Finnstaskolans matsal inställt
 Sista inlämningsdag för registerkort 15 december
 Årsmöte mars
Sista inbetalningsdag för klubbavgifter 15 mars
Introduktionsmöte för nya medlemmar april
Sjösättning. Glöm inte försäkringsbeskedet 24 april
 Sillunch på varvsplanen 25 april
Städdag på varvet. Obligatorisk för alla medlemmar 26 april