Kalendarium

Kalendarium 2019

Sista dagen för inlämning av registerkort15 decemberSista dagen för inlämning av registerkort15 december

Sista dagen för inlämning av registerkort15 december

Årsmöte i Florasalen Dagcentralen Bro 5 mars kl 19.30
Sista inbetalningsdag för medlemsavgiften 15 mars
Möjlighet att per telefon sätta upp sig för vakttjänst 21 mars kl 19-21
Introduktionskväll för nya medlemmar 24 april 19.00
Sjösättning. Glöm inte försäkringsbeskedet 4 maj kl 08.00
 Sillunch på varvsplanen 5 maj kl 13
Städdag på varvet. Obligatorisk för alla medlemmar 6 maj kl 18.00
Onsdagsseglingarna börjar 15 maj kl 19.00
Preliminär eskadersegling juni
Onsdagsseglingarna börjar igen 7 augusti kl 18.45
 Utplacering av pallning. Obligatorisk för alla med varvsplats 23 september kl 18.00
Gemensam upptagning. Glöm inte försäkringsbeskedet 28 september kl 08.00
Höstmöte i Florasalen Dagcentret Bro 12 november kl 19.30
Sista dagen för inlämning av registerkort 15 december
Sjösättning 2020 25 april