Kalendarium

Kalendarium 2023

 

Årsmöte. Florasalen Bro dagcenter 7 mars kl 19.30
Sista betalningsdag för avgifter 15 mars
Start vaktbokning i BAS 15 mars
 Sista dag för vaktbokning i BAS 29 mars
Informationsträff för nya medlemmar , klubbstugan 15 april kl 14.00
Sjösättning, glöm inte ta med försäkringsbesked 29 april kl 08.00
Sill-lunch på varvet 30 april kl 13.00
Städdag 1 maj kl 18.00
Eskadersegling prel. juni, se anslag i klubbstugan
Utpallning slutet av september
Upptagning början av oktober
Höstmöte  prel. i november