Kalendarium

Kalendarium 2020-2021

Sista inlämningsdag för registerkort 15 december
Årsmöte. Mötet sker digitalt via Zoom 4 mars kl 19.30
Sista inbetalningsdag för klubbavgifter 15 mars
Teckning av vakt i klubbstugan 6 mars kl 10 till 14 mars kl 12
Introduktionsmöte för nya medlemmar. Mötet sker digitalt via Zoom 8 april kl 19.
Sjösättning. Glöm inte försäkringsbeskedet. 24 april kl 8.00
Sillunch på varvsplan Inställd
Obligatorisk städdag för alla med båt Inställd
Start onsdagseglingar 19 maj