Ny medlem

Välkommen till Bro Båtklubb!

Du är redan ny medlem eller kanske snart ska bli i vår båtklubb som startade redan 1964. Föreningslivet då och nu har förändrats en hel del. Många tror att alla klubbar nu för tiden är ”marinor” med så är icke fallet. Förståelsen för att följa reglementen och bestämmelser är för många inte alltid alldeles självklart idag. Någon annan ska liksom lösa problemen som uppstår. En del är dessutom helt nya båtägare, kanske ovana vid klubbverksamhet, och behöver hjälp i starten av sitt nya klubbliv.

För att klubben ska fortsätta fungera som klubb/förening måste vi alla bidra med frivilliga arbetsinsatser. Medlemmarna blir äldre och ett fåtal entusiaster drar ett mycket tung lass. Vi står och faller med våra gemensamma insatser.

I detta blad har vi sammanfattat några av våra viktigaste regler som du nu måste förstå för att kunna fungera på ett bra sätt i Bro båtklubb:

• För att erhålla hamnplats ska miljöförsäkran och upplåtelseavtalet ifyllas och undertecknas.

• Endast hårda biocidfria bottenfärger, alternativt skrovrena bottnar, är godkända för medlemskap

• Båtar får ej utan hamnkaptens medgivande ligga kvar på land efter vår gemensamma sjösättningsdag.

• Du ska uppvisa giltigt försäkringsbrev vid sjösättning/upptagning annars kommer du inte i eller upp.

• Du ska närvara vid upprop i samband med upptagning eller sjösättning.

• Våra sopmajor är endast avsedda för eventuella hushållssopor i samband med båt utflykt.

• Väggrinden ska låsas efter in-/utfart.

• Båten ska vara förtöjd enligt reglementet 2.2. Du riskerar andras båtvärden.

• Din båt ska vara sjövärdig för att få ligga i hamn och på land.

• Du går vakt på avtalad tid. Vid förhinder ringer du i mycket god tid till annan medlem för vaktbyte. Du är ändå ansvarig för att detta byte sker i praktiken. Har du fortsatt problem kontaktar du vaktchefen.

• Vaktprotokoll ska ifyllas. Om detta ej sker = ingen vakttjänst utförd= 1500 kr i bot.

• Avser du flytta eller på annat sätt vill avveckla din plats i klubben är du ändå ålagd beordrade vaktpass under innevarande säsong.

• Du måste ställa upp på klubbens regler för ”arbetsplikt” och gärna lite till om du vill och förmår.

• Kan du inte följa reglerna i klubbens upplåtelseavtal blir du som båtägare, efter varning, uppsagd med omedelbar verkan.

• Kan du inte följa våra medlemsstadgar blir du efter varning utesluten ur klubben.

Men… Du som nu bara vill väl och dessutom brinner för båtliv och klubbgemenskap har naturligtvis inga problem med detta. Vi vill ändå att du noga läser alla papper du fått som ny medlem.

Å du, var inte rädd för att fråga. Du har alla namn och telefonnummer du behöver i medlemsmatrikeln och här på hemsidan under rubriken Kontakt/styrelse som du finner i menyn Om Bro BK.

Mapp för nya medlemmar

bild33