Avgifter

Inträdesavgift 2500 kr (engångsavgift)

Årliga avgifter:
Köavgift 500 kr (vid inträde under året dras avgiften utav)
Medlemsavgift 1300 kr
Medlemsavgift (vid inträde aug-dec) 650 kr
Medlemsavgift pensionär (medlem >10 år), reduktion  -100 kr
Medlemsavgift vilande medlem 250 kr
Medlemsavgift vilande medlem pesionär 150 kr
Medlemsavgift junior under 20 år 200 kr

Hamn- & varvsavgift 100 kr/kvm
Hamn- & varvsavgift boj 80 kr/kvm
Hamn- & varvsavgift (vid inträde aug-dec) 50 kr/kvm
Hamn- & varvsavgift boj (vid inträde aug-dec) 40 kr/kvm
Endast varvsavgift 100 kr/kvm
Landström 500 kr (gäller endast avtalsmedlemmar)
Jolleplats 50 kr

 

Depositionsavgift nyckel 1,  300 kr (engångsavgift)
Depositionsavgift nyckel 2,  500 kr (engångsavgift)
Utebliven vakttjänst 1500 kr/pass (missat pass överförs dessutom till nästkommande år)

Passiv medlem är oftast aktivmedlem som sålt sin båt och vill avvakta något år innan man skaffar ny.

Klubben är i behov av mycket eget arbete från dess medlemmar. Vi är ingen Marina. Alla kan bistå med olika handtag här och där. Det är alltid några projekt i gång. Du som hjälper till lite extra då och då skall premieras varför den totala avgiften minskas på din årliga faktura beroende på hur många timmar du hjälp till under säsongen.