Avgifter

Inträdesavgift 2500 kr (engångsavgift)
Depositionsavgift klubbnyckel 300 kr (engångsavgift)

Avgifter per år:
Köplats, vid plats under året dras avgiften utav 500 kr
Aktiv medlem 1550 kr. Vid inlämnande av registerkort senast 15 dec reducering med 500 kr.
Aktiv medlem pensionär och medlem minst 10 år, reducerat pris -100 kr
Passiv medlem 250 kr
Passiv medlem, pensionär 150 kr
Junior under 20 år 200 kr
Båtavgift i sjön 80kr/kvm för Y-bom
Båtavgift i sjön 60 kr/kvm för boj
Endast varvsplats 60 kr/kvm
Jolleavgift 50 kr
Landströmsavgift 500 kr per seglations säsong (gäller endast avtals medlemmar)

Utebliven arbetsplikt debiteras med 500 kr per tillfälle.

OBS! Klubbens medlemmar som har båtplats går 2 vaktnätter per säsong.
Vid utebliven vaktnatt utan arrangerad ersättare debiteras en straffavgift på 1000 kr samt nytt vaktpass.

Passiv medlem är oftast aktivmedlem som sålt sin båt och vill avvakta något år innan man skaffar ny.

Klubben är i behov av mycket eget arbete från dess medlemmar.
 Vi är ingen Marina. Alla kan bistå med olika handtag här och där. Det är alltid några projekt i gång. Du som hjälper till lite extra då och då skall premieras varför den totala avgiften minskas på din årliga faktura beroende på hur många timmar du hjälp till under säsongen.