Miljöansvar

Att vara båtklubb i Mälaren ställer extra krav på miljötänkande. Även på land är vi måna om vår fina klubb. Som extra service till våra medlemmar har vi installerat ett toatömningssystem och soptunnor för hushållsavfall. Det är viktigt att soptunnorna bara används för just hushållsavfall från medlemmarnas båtar och inget annat.
Klubben accepterar endast att helt giftfria hårda bottenfärger (biocidfria) används om båtbotten ska målas. Vi rekommenderar dock alla medlemmar att sluta bottenmåla sina båtar och istället använda de båtbottentvättar som finns tillgängliga under säsongen.

Läs gärna igenom dokumentet om handläggarstöd som tagits fram av Miljösamverkan Stockholms Län och som ligger till grund för Miljökontorens kontroller av båtklubbar och båtar Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar, handläggarstöd. 2015

Hårda båtfärger som 2015 är tillåtna för användning i Mälaren:

International Lago Racing II
International VC17m ECO
Hempel Silic One (ej för träbåtar)

Har du frågor om vår miljö kontaktar du Per-Åke Lilja tel. 0704 80 87 23

Båtbottentvätt_HaV_rapport_2012_9

Båtbottentvätt_HaV_rapport_2012_10 (1)

Tom_inte_i_sjon_folder

transportstyrelsens rapport toalett smbfpub100114_145_1

Bro BK miljödokument 2019

Avfallshanteringsplan 2018

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

bottenfärger inför säsongen 2015

Transportstyrelsen, giftfri båtbotten 2017

 

bild3