Miljöansvar

Att vara båtklubb i Mälaren ställer extra krav på miljötänkande. Även på land är vi måna om vår fina klubb. Som extra service till våra medlemmar har vi installerat ett toatömningssystem, miljöstation för farligt avfall och soptunnor för hushållsavfall. Det är viktigt att soptunnorna bara används för just hushållsavfall från medlemmarnas båtar och inget annat samt att alla medlemmar är införstådda med och följer de regler som finns i vår miljöplan och avfallsdokument.

Klubben accepterar endast att helt giftfria hårda bottenfärger (biocidfria) används om båtbotten ska målas. Vi rekommenderar dock alla medlemmar att sluta bottenmåla sina båtar och istället använda de båtbottentvättar som finns tillgängliga under säsongen. Båtar i Bro BK skall vara helt fria från biocidfärger senast under 2020.

Läs gärna igenom dokumentet om handläggarstöd som tagits fram av Miljösamverkan Stockholms Län och som ligger till grund för Miljökontorens kontroller av båtklubbar och båtar Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar, handläggarstöd. 2015 och Transportstyrelsens Transportstyrelsens rekommendationsaneringbatbotten 210914

Det är varje båtägares ansvar att kontrollera att bottenfärgen är tillåten för insjöar.

Har du frågor om vår miljö kontaktar du Leif Lennström 0703024852 eller Roger Sjöberg 0704135701

Avfallsredogörelse för fritidsbåtshamn enligt TFS 202312, rev 20231031

Avfallshantering för Bro BK 20231031

Bro BK miljödokument 2023

Båtbottentvätt_HaV_rapport_2012_10 (1)

Tom_inte_i_sjon_folder

transportstyrelsens rapport toalett smbfpub100114_145_1

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

Transportstyrelsen, giftfri båtbotten 2017

Transportstyrelsen rekommendation-sanering-batbotten-jan2022

 

 

 

bild3