Bli medlem

För närvarande har vi mycket begränsat med lediga platser. Är du intresserad att bli medlem och få en båtplats kontaktar du vår hamnkapten för att få information om det aktuella läget över tillgängliga båtplatser i hamnen innan processen fortskrider till medlemskap. Är det fullbelagt kan du bli medlem och på så sätt få möjlighet till hamnplats så snart en lämplig plats blir tillgänglig. Vi erbjuder även medlemskap för dig som endast är intresserad av varvsplats under vintersäsongen. Bro BK har inte möjlighet att erbjuda båt- eller varvsplats för båtar med vikt överstigande 12 ton.

Hamnkapten: Johnny Leino 0733 314124

Medlemsansökan

Stadgar för Bro Båtklubb

Bro BK Reglemente

Bro BK miljödokument 

2019Miljöförsäkran