Bli medlem

 

För närvarande har vi mycket begränsat med lediga platser. Är du intresserad att bli medlem och få en båtplats kontaktar du vår hamnkapten för att få information om det aktuella läget över tillgängliga båtplatser i hamnen innan processen fortskrider till medlemskap. Är det fullbelagt kan du bli medlem och på så sätt få möjlighet till hamnplats så snart en lämplig plats blir tillgänglig. Vi erbjuder även medlemskap för dig som endast är intresserad av varvsplats under vintersäsongen. Bro BK har inte möjlighet att erbjuda båt- eller varvsplats för båtar med vikt överstigande 12 ton.

Från och med år 2021 erbjuder vi endast båt- och varvsplats till båtar som är skrovrena eller bottenmålade med helt biocidfria färger i alla lager.

Hamnkapten: Jörgen Crilén  070 824 36 88

Medlemsansökan

Stadgar för Bro Båtklubb

Bro BK Reglemente 1998 rev 2023. 20230324

Bro BK miljödokument 2019

2019Miljöförsäkran

Upplåtelseavtal BBK