Medlemssida

 

Namnlöst1

OBS! På grund av oklar ansvarshantering vid klubbaktiviteter, såsom sjösättning och upptagning, har styrelsen beslutat att samtliga medlemmar som önskar sjösätta och ta upp i klubbens regi skall uppvisa ett giltigt försäkringsbevis som visar att båten minst är ansvarsförsäkrad. Försäkringsbeviset skall uppvisas på sjösättnings/upptagningsdagen i samband med betalningen.
Har man inte uppvisat en giltig försäkring så kommer båten inte att kunna sjösättas/tas upp!

Upplåtelseavtal BBK

Uppsägning hamn-varvsplats

Utträdesblankett

Landströmsavtal

Betalning av avgifter och utträde ur klubben