Bottenfärger

Mälaren är vår dricksvattentäkt och den ska vi vara rädd om.

Det är inte tillåtet att använda ”Östersjö godkända” bottenfärger i Mälaren.  Mer information under rubriken ”Miljö & säkerhet” / ”Miljö ansvar” samt ”nedladdningar”.

Från och med 2020 godkänner vi endast skrovrena båtbottnar eller båtar målade med epoxy.